Inschrijven

INSCHRIJFFORMULIER

Zwanger? Neem dan contact op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
E-mail
Naam partner
Privacyverklaring
PrivacyverklaringTree of Life Verloskundigenzorg verwerkt persoonsgegevens en medische gegevens van de persoon (personen) die zich hebben aangemeld en verloskundige zorg ontvangen tijdens de zwangerschap, bevalling en in het kraambed.In het kader van privacy heeft Tree of Life verloskundige zorg te maken met twee belangrijke wetten, privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).De AVG wet geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie. In deze wet wordt beschreven dat zorgverleners verplichtingen hebben om de persoonsgegevens en medische gegevens van hun cliënten te beschermen. Zo worden alle gegevens versleuteld verstuurd en hebben alleen medische bevoegde professionals toegang tot deze gegevens als je toestemming geeft om gegevens uit te wisselen. Volgens deze wet heb je als cliënt ook meer zeggenschap over wat er met de verwerkte gegevens gebeurt. Hierbij kan je denken aan het opvragen van opgeslagen gegevens of eerder verleende toestemming intrekken.De WGBO houdt zich bezig met de volgende punten:

de totstandkoming en beëindiging van de behandelingsovereenkomst.

de toestemming voor- en de informatie over de uitvoering van onderzoek en behandelingen. (informed consent)

geheimhouding, inclusief inzage in het medisch dossier.

de rechten van minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwame patiënten

goed hulpverlenerschap.Tree of Life Verloskundigenzorg verwerkt uitsluitend de gegevens die worden opgegeven door haar klanten. Deze gegevens worden zowel schriftelijk als digitaal opgenomen in een cliëntendossier. Personen die jonger dan 16 jaar oud zijn dienen deze gegevens in te vullen met toestemming van een ouder of voogd.Voor het aanmelden kan er gebruik gemaakt worden van het contactformulier of kunt u per e-mail contact opnemen. Je kan je ook telefonisch aanmelden door te bellen naar 0611440436. Dit in het kader van de dienstverlening die Tree of Life Verloskundigenzorg verleend aan haar cliënten.De volgende gegevens worden verwerkt door Tree of Life Verloskundigenpraktijk:

1. Voor- en achternaam

2. Geboortedatum

3. Adresgegevens

4. Telefoonnummer

5. E-Mail adres

6. Medische gegevens

7. Burgerservicenummer

8. Gegevens zorgverzekering

Treeoflifeverloskundigenzorg.nl is altijd anoniem te bezoeken. D.w.z. dat er geen gegevens

worden verwerkt door de website te bezoeken.Delen van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die men invult op treeoflifeverloskundigen.nl en de gegevens die Tree of Life

Verloskundigenzorg verwerkt voor het verrichten van dienstverlening worden niet verkocht aan derden en worden uitsluitend gedeeld met derden in overeenkomst met haar cliënten. Verloskundigen hebben een geheimplicht en er zal nooit zonder toestemming van de cliënt informatie met derden worden uitgewisseld. Het uitwisselen van gegevens kan noodzakelijk zijn om goede begeleiding te kunnen bieden (uitwisseling van gegevens met gynaecologen, kraamzorg, andere verloskundigen bij verhuizing) of bij het afhandelen van de zorg met zorgverzekeraars.Bewaartermijn

Tree of Life Verloskundigenzorg houdt een bewaartermijn aan van in principe 15 jaar (vanaf de laatst geleverde zorg), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van Tree of Life Verloskundigenzorg. Deze gegevens worden bij een eventueel volgende zwangerschap weer gebruikt.De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. We behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

Binnen 2-3 werkdagen nemen we contact met je op. Nog geen reactie ontvangen? Het kan zijn dat het drukker is dan normaal. Bel ons dan op het nummer onderaan de pagina.